اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی صنایع چوب ومبلمان

هر کسی با هر مسئولیتی در هر بخش از آموزش و پرورش به طور مستقیم و غیر مستقیم برای اصلاح فرآیند آموزش در مدرسه و کلاس درس تلاش کند راهنمای آموزشی نامیده می شود . با این توضیح افراد بسیاری از جمله  مدیران گروه های آموزشی را می توان در زمره راهنمایان آموزشی قلمداد کرد

گروه صنایع چوب ومبلمان استان آذربایجان شرقی هم در راستای ارتقای کم وکیف آموزش ،ارتقا دسترسی به مطالب جدید، و مشارکت همه عزیزان دلسوز این رشته تمام تلاش خود را جهت بهبود این امر انجام می دهد.

  نویسنده :ناصر مهدیزاده